Gedegen ontwerpproces

Niivotec Engineering vertaalt ideeën in oplossingen. Daarbij hanteren wij een vaste werkwijze, gericht op een effectief en efficiënt ontwerpproces. Door gestructureerd en overzichtelijk te werken, kunnen wij snel het gewenste resultaat behalen.

Evalueer uw project na elke fase

Een bijkomend voordeel van ons vaste stappenplan is dat u altijd de mogelijkheid heeft om na elke fase het project te evalueren. Gezamenlijk worden er heldere werkafspraken gemaakt over het te leveren eindproduct, uiteraard wordt ook het kostenplaatje hierin zorgvuldig meegenomen. Zo weet u te allen tijde welke werkzaamheden voor welke bedragen worden uitgevoerd. Met onze kennis en knowhow aan uw zijde, heeft u altijd een kennispartner waarop u kunt vertrouwen.

Analyse en offerteaanvraag

Elk project dat bij ons wordt neergelegd wordt allereerst grondig geanalyseerd. Dit doen we aan de hand van een kennismakingsgesprek, waarin het probleem of idee wordt besproken en in kaart wordt gebracht. Hoe is het bijvoorbeeld ontstaan, wat is er al door anderen gedaan en welke restricties zijn er? Ook wordt er gekeken naar de randvoorwaarden, zoals: wensen, functies en mogelijkheden. Aan de hand van dit gesprek wordt vrijblijvend een productplanning, offerte en een indicatie van time to market opgesteld. Een document dat handvatten biedt aan alle partijen.

Ontwerpproces

Wanneer het pakket van wensen en eisen uitgewerkt en door beide partijen goedgekeurd is, wordt er gestart met het ontwerpproces. Tijdens dit proces worden brainstormsessies gehouden, oplossingen bedacht en voorstellen gemaakt. Afhankelijk van de aard van het probleem of idee, kunnen dit eenvoudige schetsen zijn of complete 3D ontwerpen. De ontwerpen worden vervolgens onder andere getest op:

  • Maakbaarheid
  • Functievervulling
  • Onderhoudbaarheid
  • Milieuvriendelijkheid

Op basis van deze uitkomsten wordt het beste ontwerp gekozen. Vanzelfsprekend worden de bevindingen uitvoerig besproken en toegelicht. Tijdens deze besprekingen wordt extra aandacht besteed aan de kostenraming, zodat u een goed beeld heeft van de kosten van de verschillende uit te voeren werkzaamheden. Zodra het voorlopige ontwerp wordt goedgekeurd, kan er worden begonnen aan het definitieve ontwerp en de productplanning.

Werkvoorbereiding en productplanning

De gegevens die tijdens de productplanning worden vastgelegd vormen de basis voor het productontwerp. Gedurende deze fase worden de planningen en uitvoeringen van het gehele project zorgvuldig voorbereid. Productmodellen en technische tekeningen worden uitgewerkt in CAD formaat. Aan de hand van ontwerpinformatie, zoals vorm en afmetingen, wordt bepaald hoe onderdelen dienen te worden vervaardigd en samengesteld tot eindproduct. Vervolgens worden de materiaallijsten opgesteld en bijhorende offertes aangevraagd.

Productie van onderdelen

Tijdens de productiefase worden alle onderdelen vervaardigd.

Oplevering

Bij de opleveringsfase worden alle geproduceerde onderdelen gekeurd door de opdrachtgever. Zodra de goedkeuring is afgegeven, kunnen de onderdelen in gebruik worden genomen.

Direct een kennismakingsgesprek plannen?

Neem gerust contact met ons op om uw idee te bespreken met onze experts.

Ook voor projectmanagement

Dankzij onze expertise en ervaring zijn in staat om nieuwe projecten en bestaande projecten te ondersteunen of over te nemen. Meer over projectmanagement. 

Product-ontwikkeling-werkwijze