Gedegen ontwerpproces

Wij vertalen ideeën in oplossingen middels een vaste werkwijze. Het is gericht op een effectief en efficiënt ontwerpproces. We behalen vaak snel het gewenste resultaat door gestructureerd en overzichtelijk te werken.

 

Na elke fase evalueren we het proces

Met ons stappenplan kunt u de elke fase van het project evalueren. Samen maken we heldere werkafspraken over het te leveren eindproduct, ook nemen we het kostenplaatje hierin mee. Zo weet u precies voor welke bedragen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met onze kennis aan uw zijde heeft u een kennispartner waarop u kunt vertrouwen.

 

Analyse en offerteaanvraag

Al tijdens het kennismakingsgesprek analyseren we het nieuwe project. Ook wordt het probleem besproken en brengen we alles in kaart. We kijken naar de randvoorwaarden, zoals: wensen, functies en mogelijkheden. Aan de hand van het gesprek wordt vrijblijvend een productplanning samen met offerte en een indicatie van time to market opgesteld. Het document biedt handvatten aan beide partijen.

 

Ontwerpproces

Als het pakket van wensen en eisen is uitgewerkt moeten beide partijen goedkeuring geven. Hierna wordt het ontwerpproces gestart, houden we brainstormsessies, bedenken oplossingen en maken voorstellen. Afhankelijk van het probleem kunnen dit eenvoudige schetsen zijn of complete 3D ontwerpen. De ontwerpen testen wij onder andere op:

  • Maakbaarheid
  • Functievervulling
  • Onderhoudsgemak
  • Milieuvriendelijkheid

Op basis van deze uitkomsten kiezen we het beste ontwerp. Vanzelfsprekend worden de bevindingen uitvoerig besproken en toegelicht. Tijdens besprekingen wordt extra aandacht besteed aan de kostenraming, zo krijgt u een goed beeld van de kosten van de verschillende uit te voeren werkzaamheden. Als het voorlopige ontwerp wordt goedgekeurd, starten we met het definitieve ontwerp en de productplanning.

 

Werkvoorbereiding en productplanning

De gegevens die tijdens de productplanning zijn vastgelegd vormen de basis voor het productontwerp. Tijdens deze fase wordt de projectplanning en uitvoering zorgvuldig voorbereid. Product modellen en technische tekeningen worden uitgewerkt in CAD formaat. Aan de hand van ontwerpinformatie, zoals vorm en afmetingen, wordt bepaald hoe onderdelen moeten worden vervaardigd en samengesteld tot eindproduct. Vervolgens worden de materiaallijsten opgesteld en bijhorende offertes aangevraagd.

 

Productie van onderdelen

Tijdens de productiefase worden alle onderdelen vervaardigd.

 

Oplevering

Bij de opleveringsfase worden alle geproduceerde onderdelen gekeurd door de opdrachtgever. Zodra de goedkeuring is afgegeven, kunnen de onderdelen in gebruik worden genomen.

 

Direct een kennismakingsgesprek plannen?

Neem gerust contact met ons op om uw idee te bespreken met onze experts.

 

Ook voor projectmanagement

Dankzij onze expertise en ervaring zijn in staat om nieuwe projecten en bestaande projecten te ondersteunen of over te nemen. Meer over projectmanagement. 

Product-ontwikkeling-werkwijze