Eigenfrequentie

Sterkteberekening eigenfrequentie (FEM analyse)

Met een FEM analyse kan een sterkteberekening worden gemaakt voor het bepalen van de eigenfrequentie van buiswerk.

Een eigenfrequentie is een specifieke trillingsfrequentie van een object. Een object gaat meetrillen als het wordt blootstelt aan deze specifieke trilling. Een trilling kan gegenereerd worden door lucht of fysieke kracht.

Wanneer een eigenfrequentie exact overeenkomt met een trilling in gebruikssituatie, dan zal het object gaan resoneren. Hierbij worden trillingen verstrekt en kan de maximaal toelaatbare spanning van het object worden overschreden. Het object kan daardoor bezwijken.

Sterkteberekening buisprofiel

Sterkteberekening buisprofiel

Sterkteberekening buisprofiel voor het opnemen van opgelegd moment. Analyse op doorbuiging, sterkte (minimale buis wand-dikte) en simulatie safety-factor.

sterkteberekening haak -1

Sterkteberekening haak – FEM

Sterkteberekening haak voor het dragen van een maximaal last van 20.000N. Analyse op doorbuiging, sterkte en simulatie safety-factor voor EKH-certificatie.

sterkteberekening FEM analyse

Sterkteberekening portaal

Sterkteberekening voor een portaal belast door weersinvloeden. Analyse op sterkte, doorbuiging en knikken.