Sterkteberekening eigenfrequentie (FEM analyse)

Met een FEM analyse kan een sterkteberekening worden gemaakt voor het bepalen van de eigenfrequentie van buiswerk.

Een eigenfrequentie is een specifieke trillingsfrequentie van een object. Een object gaat meetrillen als het wordt blootstelt aan deze specifieke trilling. Een trilling kan gegenereerd worden door lucht of fysieke kracht.

Wanneer een eigenfrequentie exact overeenkomt met een trilling in gebruikssituatie, dan zal het object gaan resoneren. Hierbij worden trillingen verstrekt en kan de maximaal toelaatbare spanning van het object worden overschreden. Het object kan daardoor bezwijken.