Sterkteberekeningen voorkomen ongewenste verrassingen

Sterkteberekeningen kunnen uitwijzen of ingewikkelde constructies voldoen aan gestelde sterkte eisen. Zowel mechanische belastingen als thermische invloeden, maar ook drukbelastingen, evenals boutspanningen en rotatieversnellingen kunnen worden berekend. Dit zijn slechts enkele factoren die te hoge materiaalspanningen kunnen veroorzaken.

Op deze manier kunnen ongewenste verrassingen in een later ontwikkelstadium of tijdens prototyping worden voorkomen, wat geld bespaard. Sterkteberekeningen kunnen dus een positieve bijdrage leveren aan productontwikkeling met betrekking tot uiteindelijke productkosten.

Om een lange levensduur van het product te garanderen is het daarom aan te bevelen vooraf goed te onderzoeken aan welke sterkte eisen het moet voldoen. U wilt immers dat een product zo lang mogelijk mee gaat en niet vroegtijdig zal bezwijken door bijvoorbeeld scheurvorming in het materiaal.

Sterkteberekeningen voor productoptimalisatie.

Met sterkteberekeningen kan dus worden aangetoond of een component al dan niet zal bezwijken door een toegekende kracht. Dit kan geschieden door een verkeerde keuze van constructie, materiaal of belasting.

Ook kan worden vastgesteld of een onderdeel niet is over-gedimensioneerd, wat onnodig hoge materiaalkosten met zich mee brengt. Tevens kan worden aangetoond of een ander soort of type materiaal moet worden gekozen waardoor het lichter wordt. Misschien is een kleine ontwerpwijziging al voldoende voor het versterken van een onderdeel.

Door uitkomsten van sterkteberekeningen op juiste wijze te analyseren, en hierop tijdig te anticiperen, kan optimaal worden bijgedragen aan productoptimalisatie.

Lees meer over sterkteberekeningen