Wat kost een sterkteberekening en welke factoren spelen er mee?

Wat kost een sterkteberekening? Dit is een vraag die ons vaak wordt gesteld. Elke sterkteberekening heeft een bepaalde kostprijs, maar hoeveel is dat eigenlijk? Waarop zijn deze kosten gebaseerd en welke factoren spelen er mee bij het maken van een kostenberekening? Na het lezen van deze pagina bent u wellicht beter geïnformeerd over kosten en factoren die meespelen bij het maken van een sterkteberekening.

 

Sterkteberekening op maat

Omdat elk FEA-project uniek is kunnen kosten niet worden gestandaardiseerd. Vrijwel geen enkele aanvraag is gelijk en daardoor lopen kosten vaak uiteen. Elk model zal tezamen met de klantaanvraag vooraf goed moeten worden bestudeerd. Ook de benaderingswijze verschilt vaak per ontwerp. Meestal worden sterkteberekeningen dan ook klant specifiek en op maat aangeboden.

Soms moet een model voldoen aan een bepaalde sterkte-eis en hoeft er slechts controle te worden uitgevoerd. Ook komt het voor dat een 3D CAD ontwerp volledig moet worden geoptimaliseerd totdat aan een gewenste sterkte-eis wordt voldaan. Bepaalde wensen en omstandigheden met betrekking tot de constructie dragen eraan bij dat meerdere controles moeten worden uitgevoerd wat uiteraard meer tijd vergt.

Soms kunnen goede handmatige berekeningen u geld besparen, in andere gevallen wilt u beschikken over sterkteberekeningen op maat, waarbij spanningen kunnen worden gecontroleerd op detailniveau. In het laatste geval is een FEA sterkteberekening benodigd.

 

Welke factoren spelen zoal mee?

Vaak wordt door de klant een CAD model of 3D CAD ontwerp aangedragen waarvoor een sterkteberekening moet worden gemaakt. Afhankelijk van de complexiteit van ontwerp of constructie wordt een kostenberekening gemaakt. In veel gevallen is het aangeleverde model te gedetailleerd om door te rekenen en moeten er aanpassingen aan het model worden uitgevoerd. Is door de klant al veel voorwerk verricht en wordt een kant en klaar rekenmodel met definities van gebruikte materiaalgegevens aangeleverd, dan scheelt dit vaak enorm in tijd. Dit is uiteraard ook bepalend voor uiteindelijke kostprijs.

 

Kostenbesparing door sterkteberekening

Door constructies vooraf door rekenen kunnen extra kosten worden bespaard. Al voordat een product wordt vervaardigt heeft men immers zekerheid dat sterkte gewaarborgd zal zijn. Hierdoor kan teleurstelling achteraf worden voorkomen. Als na productie blijkt dat een product niet voldoende sterk is brengt dit vaak nog meer kosten met zich mee. Het ontwerp moet dan terug naar de tekentafel met extra kosten als gevolg. Met het vooraf uitvoeren van een sterkteberekening ter controle kunnen onnodige kosten achteraf worden voorkomen.

 

Kosten sterkteberekening

Een constructeur hanteert tarieven tussen de €85,- en €110,- per uur. De uurtarieven voor het maken van een gedegen sterkteberekening zijn relatief hoog in vergelijking met andere werktuigbouwkundige beroepen. Hieronder staat aangegeven hoe kosten voor een sterkteberekening tot stand komen.

  • Ontwerp of product optimaliseren tot werkbaar rekenmodel.
  • Het uitvoeren van analyses voor de sterkteberekening (het grootste deel van de kosten wordt hierdoor bepaald).
  • Uitvoeren van modelwijzigingen en controle calculaties totdat optimale resultaten zijn behaald.
  • De kosten van de FEA rekensoftware
  • De kosten voor krachtige computers et cetera.

 

Lees meer over sterkteberekeningen